TEORIE OMEZENÍ - METODA TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ

Srovnání Štíhlé výroby od Toyoty a Teorie omezení

Známější než Teorie omezení je Štíhlá výroba od Toyoty. Pokud vás zajímá srovnání obou metod, podívejte se na stránku "ŠTÍHLÁ VÝROBA  vs TOC" .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

5-ti krokový postup v Teorii omezení

  1. Najděte omezení systému
  2. Najděte způsob, jak maximálně využít dostupnou kapacitu v místě omezení systému
  3. Podřiďte řízení celku bodu 2
  4. Zvyšte kapacitu systémového omezení
  5. Vraťte se k bodu 1

Chtěli byste i vy trvale zlepšovat svoji firmu s maximální mírou efektivity?

Teorie  omezení funguje tak dobře a efektivně, protože se najednou nezaměřuje na zlepšování celé organizace, ale jen na místo, které je největší  "brzdou". Úsilí o zlepšení se tedy nerozmělňuje do mnoha směrů, ale je zacíleno tam, kde je nejúčinnější. To je nesporně největší výhoda  Teorie omezení. Druhou, zásadní výhodou je metodika  měření, které  dokáže odhalit plýtvání. Tím v Teorii omezení myslíme vynaložení sil a prostředků v oblastech, které nejsou omezením systému.

Pokud budete postupovat podle pětikrokového postupu výše a díky nezkreslené metodice měření investovat jen tam kde vám to nejvíce pomůže, přestane vám po nějakém čase konkurence stačit. Zavolejte nebo napište . Jsme  připraveni vám pomoci.

Teorie omezení je metoda, která z vás udělá jedničku na trhu

Představte si problém, který prakticky nemá rozumné řešení. Například potřebujete zvýšit výkon výroby ale ta je už teď silně přetížená. Jak tento problém vyřešit? Najmout další pracovníky? Koupit další stroje a přistavět nové haly? To je finančně velmi náročné. Co když tvrdím, že zvýšit výkon výroby jde s největší pravděpodobností řádově o desítky procent se stávajícími pracovníky a se se stávajícím strojním vybavením? Je to možná k neuvěření, ale opravdu to funguje.
Nebo potřebujete najít značnou marketingovou výhodu – takovou, aby zákazníkům stálo za to přejít od konkurence k vám. V situaci, kdy trh je přesycený, zákazníci si mohou vybírat a všichni vaši konkurenti se snaží bezúspěšně takovou výhodu najít to vypadá beznadějně. Ale jde to, pokud máte k dispozici nástroje, které vám pomohou. Není nemožné ovládnout trh. Zkusme to!

Teorie omezení mě uchvátila svou jednoduchostí a logikou na sebe navazujících kroků. A co je nejlepší – popírá obecně uznávaný fakt, že složité problémy musí mít i složitá řešení. S pomocí Teorie omezení lze řešit i zdánlivě neřešitelné problémy jednoduše.
Při řízení chodu firmy – ať v oblasti výroby, distribuce, investic, marketingu nebo strategie velmi často narážíme na střety zájmů. Může to být například zákazník - firma, zaměstnanci – firma, firma – trh – zaměstnanci, management - vlastníci. Mnohdy se jedná o naprosto protichůdné zájmy. V praxi se problémy a situace tohoto typu řeší buď silou (příkazem), nebo kompromisem. To ovšem znamená, že buď někdo prohraje, aby mohl jiný vyhrát, nebo všichni trochu prohrají a zároveň i trochu vyhrají – potom vznikají dohady o velikosti ústupků. které bylo třeba udělat. Nástroje Teorie omezení ovšem umožňují, aby ve většině situací vyhrály všechny zúčastněné zájmové skupiny – a to je obrovská pomoc při řízení každé organizace.
Kouzlo Teorie omezení spočívá v netradičním pohledu na problémy a v řešeních, která překvapí svou jednoduchostí a logikou. Člověk si potom řekne – no jasně! Ale proč jsem to nedělal už mnohem dřív? Proč to všichni už takto dávno nedělají?
Asi proto, že máme zažité klišé o lokálních optimech. Tedy co je dobré pro - a teď si dosaďte: můj provoz, moji divizi, moji dílnu, můj stroj... - je dobré pro celou organizaci. To je ovšem velký omyl.
Pokud se chcete dozvědět, jaké situace lze řešit pomocí nástrojů Teorie omezení ve výrobě, distribuci, investicích, řízení projektů, řízení lidí, marketingu nebo firemní strategii, přečtěte si texty na dalších stránkách, nebo nás rovnou kontaktujte na radek@sagita.cz , tel.: 776 025 160.

 

Komunikační agentura Sagita

Komunikační agentura Sagita® - zdravý rozum v reklamě a marketingu

Komplexní  služby v reklamě a marketingu. Manažerské poradenství v oblasti řízení  výroby, logistiky, investic, řízení lidí, marketingu a firemní  strategie.

 

Grafické studio Caracal

Grafické studio Caracal

Všechny grafické návrhy pro nás vytváří grafické studio Caracal .

 

Repliky historických listin

Repliky historických listin

Pro obce, města, muzea i soukromé firmy vytváříme repliky historických  listin nebo novodobé certifikáty a děkovné listy na pergamenu i papíru. Pokud chcete něco opravdu exkluzivního, podívejte se na www.replikylistin.cz